Unsere Bankverbindungen

Alle Konten sind geführt bei der Sparkasse Hochschwarzwald.

Buchenbach - DE92 6805 1004 0005 0005 67

Kirchzarten - DE17 6805 1004 0005 0005 59

Oberried - DE70 6805 1004 0005 0005 75

St. Märgen - DE48 6805 1004 0005 0005 83

St. Peter - DE26 6805 1004 0005 0005 91

Stegen - DE88 6805 1004 0005 0005 42

 

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer im SEPA-Lastschriftverfahren lautet: DE34ZZZ00001032989